Jagtakademiet


Generel kursus information

Tilmelding til vores kurser, gøres ved at klikke på det ønskede kursus og derefter vælge tilmeld. Når formularen er udfyldt sendes tilmeldingen. Umiddelbart herefter modtager man en e-mail som indeholder en henvisning til et pdf dokument, som indeholder al relevant kursusinformation.
Er du tilmeldt via en af vores samarbejdspartnere, skal du ikke gøre mere.
Din tilmelding er først aktiveret, når forskuddet er betalt. Forskuddet bruges bl.a. til indkøb af materialer, og vil ikke blive tilbagebetalt ved senere afbud.
Ved afbud som skyldes sygdom el. lign., tilbydes deltagelse på næstkommende kursus. Når vi har registreret din endelige betaling, og senest 2 uger før kursets start, vil du modtage relevant kursusmateriale.
Du vil som beskrevet, i forbindelse med din tilmelding, modtage specifik kursus informationen med bl.a. mødetid og sted, materialer, forplejning, forberedelse niveau, mm.

Tilbage..

Underviserne

Jagtakademiet stiller høje krav til vores instruktører. Alle er motiverede og engagerede, fagligt velfunderet og har stor erfaring indenfor undervisning. Det er et krav, at instruktøren som minimum, selv har kompetencen (eks. våbenkursusinstruktør, riffelinstruktør) i fagområdet der undervises i. Det er også tilstræbt og ønsket at, instruktørerne har kompetencer indenfor flere områder, eksempelvis kan jagttegnsunderviseren også være riffelinstruktør eller buejæger. Underviserne er som udgangspunkt aktive i lokalområdet, hvor undervisningen finder sted.
Den pågældende våbenkursuslærers autorisation kan kontroleres ved henvendelse til Naturstyrelsens jagttegns-administration på e-mail jagttegn@nst.dk eller via telefon på nummeret 72 54 24 24 alle hverdage 0900-1200.

Tilbage..

Pædagogik og kursusrammer

Vi tilbyder kurser flere steder i landet, med fokus på let tilgængelighed og gode rammer. På flere af kurserne er forplejning inkluderet i kursusprisen, se den enkelte kursusbeskrivelse. Alle jagtprøvelærere har gennemgået pædagogisk grundkursus. Vores kursusmateriale til de jagtfaglige kurser, er unikt og specielt udviklet med henblik på nem indlæring. Før kursusstart vil du modtage relevant kursusmateriale, så du kan forberede dig optimalt op til kurset. Kurserne er koncentrerede med fokus på målet, eks. den obligatoriske jagttegns- eller riffelprøve. For at sikre kvaliteten på det enkelte kursus, har vi sat et maksimalt antal deltagere afhængig af kurset. Deltagerantal fremgår af kursus indhold og sted.

Tilbage..

Materialer

Jagtakademiet arbejder med alle de materialer som p.t. findes på markedet.
Det valgte materiale afhænger af kursustypen.
Ved vores kortere kurser benytter vi ”Vildt & Jagt” fra Hornslet bogtrykkeri og ved længere kurser, eksempelvis ungdomsskoler, benytter vi Jægerforbundets ”Jagttegn”.
Begge materialer vil kunne købes i forbindelse i forbindelse med undervisningen, som supplement til det benyttede materiale.
Vi sikre derved at vi som kursusudbyder, hele tiden selv har den fulde viden og at denne bliver indarbejdet i vores undervisning.
Derudover kan vores kursister supplere med APP’en fra Jagt, Vildt & Våben (når den bliver udgivet), samt absolut ikke uden betydning - vores egen online jagtprøvetræner med vildtkendings system.

Tilbage..

Koncept

Vores undervisning og udbud af kurser, er opbygget således at jægere, nye såvel som aktive, kan fortsætte med at udvikle sig som jægere. Jagtakademiet er landsdækkende og kurserne afholdes i videst omfang muligt lokalt.
Som kursist vil du ved de fleste kurser, opleve et kursusmateriale som forbereder kursisten på kurset og har samme opbygning. Vores kursus materialer er enten udviklet specifikt til kurset, eller supplere og forstærker de etablerede kursusmaterialer.
Det er intentionen at vi har så mange relevante kurser som muligt under samme tag. Vores kursister bliver efterfølgende blive orienteret om, hvilke kurser vi afholder som kan udvikle virket som jæger.

Tilbage..

Virksomheden

Jagtakademiet er startet og drives af Jan Lindberg og Stephan Hrynczuk. Både Jan og Stephan arbejder som instruktører og har, udover en stor erfaring fra erhvervslivet, en stor erfaring indenfor jagt som undervisere såvel som jægere og naturformidlere. Jagtakademiet har udviklet eget materiale, og ejer rettighederne til dette. I visse tilfælde er Jagtakademiet derudover blevet tildelt autorisationsrettigheder fra offentlige myndigheder.
Ansvarsfordelingen for kurserne er fordelt således :

Jan Lindberg :

- Jagttegn, riffelprøve, haglkursus, Pürsh mm.
- Ophavsmand og udvikling på Jagttegn

Stephan Hrynczuk:

- Jagttegn, riffel træning, Jagt bue, mad & vildt, nyjæger, genladning mm.
- Udvikling, undervisning generelt

Vi kan kontaktes under menuen kontakt, eller via telefonnummeret på din tilmelding.

Tilbage..Jagtakademiet | kontakt@jagtakademiet.dk |