Jagttegnskursus for studerende - København
Gælder også for BJOFF aftalen men IKKE andre firmaaftaler
Sidste tilmeldingsdato til forårsprøven 2020 er 12. februar


Kursus

5 dages Jagttegnskursus for studerende

Tidspunkt

Første teoridag afholdes fra 1800 - 2200.
Efterfølgende 2 teoridage afholdes fra 1000-1730
Skydebanedage kl. 0830-1600

(afvigelser ifm. specialkurser vil fremgå af kursusbekræftelsen)

Pris kr. 3.250,- jvf. nedenstående

Deltagelse i * markerede dage er en betingelse for at blive indstillet til prøven.
Inkluderet

- Jagtakademiets eget kursus materiale med træning og forklaringer til prøven
- Ammunition til våbenkursus (2x25 skud samt lerduer)
- Kaffe, thé og andre forfriskninger i forbindelse med teoriundervisningen

Ikke inkluderet

- Lærebog Jagttegnsbogen pris e-bog kr. 399,- (Papirudgave kr. 499,- samt fragt) Købes her : Institut for Jagt
- Prøvegebyr til Naturstyrelsen kr. 310,- . Vi tilmelder alle deltagere automatisk

-

Frivillige jagtprøve ved Danmarks jægerforbund, generalprøve en weekenddag op til jagtprøveperioden. Mere information på kurset.

Andre oplysninger

-

Ved færre end 10 tilmeldte deltagere, vil holdene først forsøgt sammenlagt, herefter eventuelt aflyst og indbetalinger givet retur.

-

Deltagerne på dette kursus kan ikke opnå rabat fra andre aftaler.

- Klik for andre vigtige datoer!


Mere information om kurset

Jagtakademiet udbyder 2 forskellige jagttegnskurser, som hver især har deres egne krav til forberedelse og adgang kriterier.
Alle jagttegnskurser indeholder de obligatoriske kursusdage jvf bekendgørelsen, og som skal være gennemgået for at kunne gå op til jagttegnsprøven.

Dette jagttegnskursus er for studerende og løber over 5 dage. Deltagelse i de markerede dage, er en betingelse for at blive indstillet til prøven.

Dag 1. Obligatoriske teori undervisning i blandt andet vildthåndtering, jagtetik, vildtforvaltning, jagtformer mm.
Dag 2. Obligatoriske teori undervisning i Våben, skydeteknik, sikkerhedsforhold mm.
Dag 3. Teoriundervisning i Vildt kendskab og jagtlov mm.

Dag 4. Skydebane - skydning mod lerduer, handlebane samt diverse demonstrationer
Dag 5. Skydebane - skydning mod lerduer, handlebane samt diverse demonstrationer

Alle studerende, d.v.s. med studiekort eller under 18 år, kan deltage på dette kursus og der opfordres kraftigt til, at uddannelsesmaterialets opgaver er løst før starten på kurset. Materialet som udsendes via mail før første kursusdag, skal være gennemgået før kursus starten. Udgangspunktet for dette kursus, er at deltagerne alle er i en studierolle i forvejen og derfor har nemmere ved at tillære sig nyt stof. Teoridage vil således fokusere på de områder vores man ofte har lavet fejl, samt gennemgå de mest vanskelige problemstillinger i det prøverelevante materiale. Derudover vil der blive undervist i generelle områder indenfor jagt.

De kursus specifikke oplysninger så som tidspunkter, betalingsbetingelse, adresser, instruktører, kontakt information mm. fremgår af .pdf filen som er vedhæftet den bekræftelses e-mail, du modtager efter tilmelding.ellerJagtakademiet | kontakt@jagtakademiet.dk |