Genladning

Dette genladningskursus giver efter deltagelse den fornødne kompetence til, at man med kursusbeviset i hånden, kan søge politiet om tilladelse til genladning af ammunition.
Kurset afvikles over en dag, og indeholder en grundig teoretisk såvel som praktisk gennemgang af genladningens mange områder.

Det er en betingelse for at modtage kursusbeviset, at man har deltaget i hele undervisnings forløbet.
Det er en fordel at have gennemgået lærebogen før kursets start, således at man har en ide om processen og mulighederne. Dette vil give dig den største mulighed for at få mest ud af kurset

I forbindelse med din tilmelding, vil du blive informeret om alle relevante detaljer, via mail og personligt.

Prisen er kr. 2.000,- pr. elev. (kr. 3.000,- hvis du ikke har taget jagttegn ved Jagtakademiet.)

Alle kan deltage, men der kræves dog gyldigt jagttegn samt egen riffel

Hvis du vil vide mere – Ring eller skriv!